Bodemdaling lokaal

Als in uw gemeente de bodem daalt, heeft dit mogelijk ernstige gevolgen voor uw bewoners, ondernemers en agrariƫrs. U kunt hier iets aan doen door thema bodemdaling een prominente plaats te geven in uw verkiezingsprogramma.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is het Platform Slappe Bodem een mediacampagne gestart waarin met humor aandacht gevraagd wordt voor bodemdaling in Nederland.
>> Bekijk de filmpjes op YouTube

Voorkomen vermijdbare kosten
Nederland, waterland, zo staan we internationaal bekend. Het technisch vernuft waarmee we sinds de watersnoodramp droge voeten houden is een succes waar Nederlandse kennis internationale exportwaarde genereert. Maar juist door ons inventieve DNA en vernuft waarmee we sinds de Middeleeuwen ons land droogleggen, komen we nu voor een volgende uitdaging te staan.

Hoe richten we Nederland klimaatbestendig in voor de toekomst, waarbij de dalende slappe veen- en kleibodem een cruciale rol speelt? Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht hoge maatschappelijke kosten door bodemdaling (22 miljard tot 2050). Dit zijn 5,2 miljard aan kosten die de overheden maken voor waterbeheer en beheer en onderhoud van openbare ruimte en infrastructuur. Daarbij komt nog ca. 16 miljard voor funderingsherstel van gebouwen, grotendeels kosten voor particulieren (incl. bedrijven en corporaties). De extra investeringen die nodig zijn om in te spelen op voorkomen van wateroverlast zijn hierin nog niet meegenomen, maar zeker is dat dit in gebieden met een veenbodem een extra uitdaging is.
Hoe kunnen we door slimme keuzes en combinaties die kosten omlaag brengen?

Slimme keuzes
Bij die keuzes gaat het niet alleen over geld. De toekomst van ons unieke landschap, historische binnensteden, economie en landbouw staat op het spel. Dat vraagt om innovatie en samenwerking. De afgelopen periode zijn we daar met praktische leeromgevingen en initiatieven mee aan de slag  gegaan. Maar we zijn er nog lang niet. Met een nieuw kabinet en de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet zijn er volop kansen om hier gezamenlijk verder invulling aan gaan geven.

Kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling
Samen met betrokken gemeenten, waterschappen, provincies, onderzoeks-, onderwijs- en kennisinstellingen, marktpartijen en het Rijk bieden we een platform waarin we samenwerken aan een nationaal kennisprogramma Klimaat, Water, Bodemdaling en we toewerken naar een nationale strategie. Het kennisprogramma ‘Klimaat, Water en Bodemdaling’ wil overheden en burgers oplossingen aanreiken om bodemdaling tegen te gaan en veengebieden leefbaar, veilig en betaalbaar te houden.
Begin 2017 is voor het kennisprogramma een overzicht van projecten gemaakt. Projecten die zich bezighouden met de problematiek rondom bodemdaling, projecten in landelijk en stedelijkgebied en projecten in kleine kernen komen aan bod. Alles is erop gericht om vermijdbare kosten te voorkomen. Een euro kan maar een keer uitgegeven worden.

Impact en kansen
Het leven op slappe klei- en veengrond biedt uitdagingen en kansen. We hebben de impact en kansen voor inwoners, bedrijven/ ondernemers, agrariĆ«rs en uw gemeente als gevolg van slappe bodem voor u op een rij gezet in een schema. U kiest zelf wat past bij het verkiezingsprogramma van uw partij.