CoP

Binnen de Community of Practice (CoP) van Platform Slappe Bodem komen medewerkers van slappebodemgemeenten samen om kennis te delen van de bouw en het beheer van de openbare ruimte. Centraal in de CoP staat de slappe ondergrond die kenmerkend is voor de deelnemende gemeenten.

Tijdens de CoP-bijeenkomsten bekijken we met elkaar de opgaven waar slappebodemgemeenten mee te maken krijgen. Denk hierbij aan de problematiek rondom verzakkende wegen, huisaansluitingen, hoge beheerkosten, risico's bij bouw en aanbesteding en interactie met andere vakdisciplines als groen en financiën. Op deze manier is bij de CoP de afgelopen jaren een diversiteit aan issues en dilemma's de revue gepasseerd.

Yvonne van Asseldonk, gebiedsmanager bij de gemeente Gouda: "In mijn werk heb ik dagelijks te maken met de gevolgen van de slappe bodem in Gouda. Bij alle projecten die wij uitvoeren komen de nodige vragen en dilemma ’s boven water. Gouda is hierin niet uniek. Daarom vind ik het waardevol om ervaringen van verschillende gemeenten met elkaar te delen."

Aandachtsgebieden
Per CoP-werksessie wordt een project onder de loep genomen met specifieke aandacht voor vier aandachtsgebieden uit de kennisagenda: ruimte/ RO, proces en bestuur, techniek en financieel. De CoP bestaat hiermee zowel uit technisch ambtenaren als (project)managers, bestuurders en financiële mensen.

Tijdens de werksessies discussiëren we met elkaar over het project: zou u het juist ook zo doen? Of heeft u dit in eigen projecten anders aangepakt? Misschien komen we al pratend met elkaar tot oplossingen of juist tot vragen waar geen oplossing voor handen is.

De kennisuitwisseling in de CoP vormt een waardevolle aanvulling op de dagelijkse kennis van de deelnemers. Geïnteresseerden uit andere slappebodemgemeenten worden dan ook van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Bijeenkomsten
Houd voor nieuwe CoP-bijeenkomsten de website in de gaten! Deelnemers krijgen daarnaast altijd een uitnodiging per e-mail.

In het najaar van 2016 vonden er twee speciale XXL-bijeenkomsten van de CoP plaats.
>> 22 september 2016: CoP XXL Innovatie
>> 24 november 2016: CoP XXL Samenwerking

De eerstvolgende CoP-bijeenkomst is op woensdag 20 september 2017 in Rotterdam.
>> Lees meer

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen via
info@slappebodem.nl