Heel Holland Zakt 2016


De bodem in delen van West- en Noord-Nederland daalt voortdurend door de slappe veen- en kleilagen. Verzakkingen en waterproblemen zijn het gevolg. Overheden, waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en kennisinstituten gaan gezamenlijk aan de slag met een grondige aanpak. Die aanpak stond centraal op 31 maart 2016 tijdens het nationale congres over veenbodemdaling: Heel Holland Zakt.


Waarom?
Bodemdaling betekent méér dan alleen een scheve stoep of water op de straat. In binnensteden brengt bodemdaling het cultuurhistorisch erfgoed in gevaar. Boeren hebben door bodemdaling sneller last van een hoog waterpeil en zout kwelwater, waardoor economische schade ontstaat. Infrastructuur op slappe bodem moet frequent onderhouden worden om de bereikbaarheid intact te houden. Extra onderhoud aan wegen en rioleringen kost per jaar 250 miljoen euro. Prognoses laten zien dat er dorpen en steden zijn die op termijn zo ver verzakken dat door wateroverlast het maatschappelijk en economisch verkeer stil komt te staan.

Voor de economische slagkracht van Nederland is het essentieel dat bodemdaling wordt aangepakt. De partijen die ermee te maken hebben, realiseren zich dat. Op diverse manieren wordt al samengewerkt om een antwoord te vinden op (de gevolgen van) bodemdaling. Het nationale congres Heel Holland Zakt op 31 maart 2016 hoort daarbij.

De dag
Het congres was informerend, inspirerend en mobiliserend. Stakeholders gaven inzicht in de problematiek aan de hand van concrete praktijkverhalen. Wat moet er nou eigenlijk opgelost worden? Welke oplossingen zijn er al? Nederlandse experts zitten niet stil; in het buitenland zijn zij gewild. Het werd een actieve dag met verrassende ontmoetingen en aanknopingspunten voor de toekomst, waarbij uw aanwezigheid en inbreng van fundamentele waarde was!
>> Bekijk het programma (zie ook menu links)
>> Videoverslagen (YouTube, STOWA)

Yapp: informatie en interactie
Speciaal voor het congres is de Yapp ‘Heel Holland Zakt 2016’ voor smartphones en tablets gelanceerd. Met deze app kunt u onder meer het complete congresprogramma nalezen en uw eigen schema samenstellen. De Yapp biedt ook live updates, een fotostream en de mogelijkheid om zelf opmerkingen en foto’s te delen. U kon via de Yapp bijvoorbeeld vragen inbrengen tijdens het plenaire debat.

Om de Yapp te gebruiken, doorloopt u twee stappen:

  1. Installeer eerst de algemene app Yapp op uw smartphone of tablet via Google Play (Android) of de App Store (iOS).
  2. Voeg de Yapp 'Heel Holland Zakt 2016' toe. Dit kan op twee manieren:
    1. Open de algemene app, en kies voor het toevoegen van een nieuwe Yapp. Als Yapp ID vult u 'slappebodem' in.
    2. Open uw internetbrowser en ga naar http://my.yapp.us/slappebodem . Vervolgens kiest u voor ‘Openen in Yapp’.

Als alles gelukt is, ziet u nu bij het openen van Yapp het logo van Heel Holland Zakt. Veel plezier!

Locatie en bereikbaarheid
Het congres vond plaats in Madurodam. Het wereldberoemde miniatuurpark laat zien waar ons kleine land groot in is; een mooie plek voor een dag over ambitieuze plannen. Madurodam beschikt over een modern zalencentrum. Alle opbrengsten gaan naar goede doelen voor kinderen en jongeren.

Madurodam ligt net buiten het centrum van Den Haag. Op de website van het park vindt u uitgebreide route-informatie. Voor de gasten van het congres waren er gratis uitrijkaarten beschikbaar.

Gemist?
Wegens het overweldigende aantal aanmeldingen en ingebrachte onderwerpen, is er besloten om komend najaar nog twee bijeenkomsten te organiseren.
>> Lees mee over de twee speciale CoP XXL-bijeenkomsten