Nationaal congres bodemdaling 2019

Eind november 2019 wordt volgens traditie weer een complete dag over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland georganiseerd. Op dit jaarlijkse congres van het Platform Slappe Bodem presenteren we de laatste stand van zaken rondom beleid, klimaat, beheer en onderhoud, water, bodem, landbouw en ruimtelijke ordening.

WANNEER: donderdag 21 november 2019
WAAR: Fort Voordorp, 3737 BK Groenekan
>> Uitnodiging (pdf)


Het Platform Slappe Bodem presenteert onder meer de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar met heldere speerpunten. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zijn er presentaties over kenniszaken zoals broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en governancevraagstukken. Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe plannen van waterschappen en provincies na de verkiezingen van 2019 en de samenhang van nationale programma’s waarin bodemdaling een rol heeft. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunnen deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Tijdschema
De dag kent dezelfde opbouw als voorgaande jaren. Na een plenair ochtendprogramma van 10.30 tot 12.00 uur is er een lunch waarbij u ook de kennismarkt kunt bezoeken. Daarna volgen drie ronden met subsessies, verzorgd door leden uit het netwerk. Rond 16.00 uur kunt u napraten tijdens de borrel en nogmaals de kennismarkt bezoeken.

Programma
Tijdens het plenaire programma zal Inge Diepman wederom aantreden als dagvoorzitter. Andere bekende gezichten zijn Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem) en Gilles Erkens (bodemdalingsexpert bij Deltares en Universiteit Utrecht). Vanuit het Rijk komt Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet, aan het woord. Historicus Maarten van Rossem zorgt voor de kritische noot en het maatschappelijk perspectief, en Martine Coevert maakt het persoonlijk.
>> Lees meer

De subsessies zijn grotendeels bekend. In elke ronde zijn er vijf sessies: in elke zaal staat een ander thema centraal.
>> Lees meer

Bedrijf in de spotlights?
Bedrijven krijgen op het congres de mogelijkheid hun producten of diensten met een stand te etaleren aan het grote publiek. De stands worden opgesteld in de ruimte waarin de congresdeelnemers bijeenkomen voor de lunch, in de pauze en tijdens de afsluitende borrel. Er is dus voldoende gelegenheid om uw bedrijf te promoten.

De kosten voor een stand bedragen €1.500 exclusief btw, inclusief elektriciteit en gebruik van wifi. Deelname aan het congres met twee personen per stand en catering zijn inbegrepen. Graag vernemen wij vooraf of u gebruik wenst te maken van een stroompunt(en).

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 1043 4758.