Nationaal congres veenbodemdaling 2017

Ook in 2018 is er weer een nationaal congres over veenbodemdaling!
>> Veenomeen 2018

Het succesvolle congres Heel Holland Zakt uit 2016 heeft een vervolg gekregen. Op donderdag 9 november 2017 vond het tweede nationale congres veenbodemdaling plaats in het Hulstkampgebouw in Rotterdam. Inge Diepman leidde als dagvoorzitter het plenaire programma in goede banen.

WAT: Nationaal congres veenbodemdaling
WANNEER: donderdag 9 november 2017 10.30-17.30 uur
WAAR: Hulstkampgebouw, Rotterdam

Op het congres ging de aandacht uiteraard uit naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Hoe staat het met het kennisprogramma dat bij de vorige editie in het leven is geroepen door STOWA, provincie Zuid-Holland en het Platform Slappe Bodem? Is het Rijk al aangehaakt en hoe krijgt bodemdaling een plek in beleidsplannen na de invoering van de nieuwe Omgevingswet? We keken ook naar nieuwe technieken en andere ontwikkelingen en innovaties. En hoe kunnen we de slappebodemproblematiek bestuurlijk en operationeel verankeren met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier?

Er waren ruim 350 deelnemers, van wethouders, beleidsmedewerkers en projectmanagers tot dijkgraven en aannemers.

>> Lees meer over Heel Holland Zakt 2016