Plenair programma

10.30 - 12.00 uur

Dagvoorzitter: Inge Diepman

★    Welkomstwoord
Door Hilde Niezen, voorzitter van het Platform Slappe Bodem

★    Primeur: documentaire veenbodemdaling
Voor het eerst wordt de promo vertoond van Het zinkende land, een documentaire over veenbodemdaling van filmmaker Manfred van Eijk.

★    Keynote: inleiding op bodemdaling en internationale samenwerking
Door Gilles Erkens (senior geoloog Deltares/Universiteit Utrecht) en Dora Carreón-Freyre en Pietro Teatini (voorzitter en vice-voorzitter UNESCO Working Group on Land Subsidence)

★    Samenwerken aan bodemdaling: ervaringen uit de praktijk

 • Hilde Niezen
  Wethouder gemeente Gouda
 • Hans Oosters
  Voorzitter Unie van Waterschappen
 • Rik Janssen
  Gedeputeerde provincie Zuid-Holland
 • Douwe Jonkers
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Rick Gijzen
  BPD Gebiedsontwikkeling/Neprom
 • Tafelheren:
  Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (College van Rijksadviseurs)/Strootman Landschaparchitecten, en Gert Jan van den Born, Planbureau voor de Leefomgeving

>> Download complete presentatie (pdf, 3 MB)