menu
Filter

Datum: maart 2020

In de media over bodemdaling

Er is de afgelopen tijd erg veel aandacht in de media geweest voor problematiek rond bodemdaling. Een piek in de publiciteit is vooral te zien rondom het uitkomen van het rapport van de Raad voor de Leefomgeving (Rli) "Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld". Als ook rond de lancering van FunderMaps en de uitzending van de Monitor (KRO/NCRV) op 19 oktober "Heel Holland zakt: wie betaalt de rekening?".

In onderstaande PDF vindt u een overzicht van de berichten sinds juli. Ze zijn gecategoriseerd op onderwerp:

  • Droogte/ Grondwaterstanden
  • Funderingen
  • Inspiratie cases
  • Nieuwe investeringen in projecten
  • Alternatieve teelten op veenweidengrond
  • Ontwikkelingen bodemdaling 


Feitelijke kennis over bodemdaling

Wilt u ook beschikken over de juiste feiten over bodemdaling? Deze kennis is te vinden bij de Q&A op de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Daar is over diverse aspecten van bodemdaling informatie te vinden.


Download
Berichten uit de media juli tot oktober.pdf

Deel dit item op: