menu
Filter

Datum: november 2020

Herijking gemeentefonds

Het onderzoek ‘Nadere verkenning kosten bodemdaling’ dat in opdracht van het platform is uitgevoerd, toont nog eens aan dat gemeenten met een slappe bodem hoge kosten hebben voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte en dat deze hoge kosten in het huidige gemeentefonds slechts zeer ten dele worden gecompenseerd. 

Nu veel gemeenten flink moeten bezuinigen vanwege de tekorten in het sociaal domein staan de budgetten voor beheer en onderhoud extra onder druk. De inzet van het platform is erop gericht om de uitkering uit het gemeentefonds te verbeteren: geldend voor alle slappe bodems (ook slappe klei) en realistischer van omvang, gezien de enorme kosten. Momenteel lopen er gesprekken over de herijking van het gemeentefonds (inclusief het sociaal domein) tussen VNG en minister van BZK. Naar verwachting zijn die gesprekken niet voor eind dit jaar afgerond.

Deel dit item op: