menu
Filter

Komt u ook naar het Nationaal Congres Bodemdaling op 16 november?

Het Nationaal Congres Bodemdaling vindt dit jaar plaats in Amsterdam op 16 november. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen willen we dit moment aangrijpen om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. 

Onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl gaan we in gesprek over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Samen met de partners uit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) zoomen we in op de stand van zaken qua kennis en de handelingsperspectieven voor overheden op deze gebieden.

Doet u ook mee? Deelname is gratis, we vragen u wel om aan te melden. 

Datum en tijd: 16 november 2023, 10.00-17.00 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Aanmelden: Aanmelden kan via de button onderaan deze pagina. 

Programma: 

10.00-10.30 uur: Inloop en ontvangst

10.30 - 12.00 uur: Plenair programma:

 • Opening door dagvoorzitter Thomas van Zijl en Michel Klijmij-van der Laan (Voorzitter van Platform Slappe Bodem).
 • Korte update over de activiteiten van het PSB en een inkijk in resultaten en ambities.
 • Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Amsterdam en Noord-Holland door betrokken bestuurders:

      • Provincie Noord-Holland | Gedeputeerde Rosan Kocken

      • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | DB-lid Arjan van Rijn

      • Gemeente Amsterdam | DB-lid Stadsdeel Noord Yassmine el Ksaihi

 • Nationaal Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht).

12.00 - 13.00 uur: Netwerklunch en kennismarkt

13.00 - 16.00 uur: Inhoudelijke deelsessies

In de middag worden er subsessies gepresenteerd langs de bodemdalingsthema’s: Funderingen, Openbare ruimte/infrastructuur, Nieuwbouw/ruimtelijke inrichting en de opgaven in Landelijk gebied. 

De volgende deelsessies worden komende tijd verder geprogrammeerd, nadere informatie volgt.

 • Toepassing satelietdata voor zettingsgevoeligheid in bebouwd gebied (case kademuren gemeente Amsterdam i.s.m. Sensar);
 • Status deelexpedities Funderingsopgaven in veenweidegebieden en Woningtransactieproces van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in samenwerking met RVO;
 • Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer in stedelijk, bebouwd gebied (KBF);
 • Onderzoek naar aanpak bodemdaling vanuit stedenbouwkundig perspectief (Voids);
 • Diverse ophoogtechnieken zoals schuimglas, schuimbeton, onderheien met concrete cases;
 • Regionaal watermanagement in combinatie met bodemdaling;
 • Hoe verder aan de slag met gebiedsprocessen? (Govert Geldof);
 • Nieuwbouwopgave: aan de slag met aandacht met Bodemdalingsbestendige nieuwbouw (KBF).

16.00 - 17.00 uur: Borrel en kennismarkt

Het complete plenaire programma en een overzicht van de deelsessies komt binnenkort online.

Bijdragen aan programma

Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard via info@slappebodem.nl of 06 - 26 871 962.

Bijdragen aan kennismarkt

We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 - 10 434 758.

Deel dit item op: