Nationaal congres veenbodemdaling


Het succesvolle congres Heel Holland Zakt uit 2016 krijgt een vervolg. Op donderdag 9 november 2017 vindt het tweede nationale congres veenbodemdaling plaats in het  Hulstkampgebouw in Rotterdam. Inge Diepman zal als dagvoorzitter het plenaire programma in de ochtend  leiden.


WAT: Nationaal congres veenbodemdaling
WANNEER: donderdag 9 november 2017 10.30-17.30 uur
WAAR: Hulstkampgebouw, Rotterdam
>> Aanmeldformulier

Op het congres zal de aandacht uiteraard uitgaan naar de resultaten die er het afgelopen jaar zijn geboekt. Hoe staat het met het kennisprogramma dat bij de vorige editie in het leven is geroepen door STOWA, provincie Zuid-Holland en het Platform Slappe Bodem? Is het Rijk al aangehaakt en hoe krijgt bodemdaling een plek in beleidsplannen na de invoering van de nieuwe Omgevingswet? We kijken ook naar nieuwe technieken en andere ontwikkelingen en innovaties. En hoe kunnen we de slappebodemproblematiek bestuurlijk en operationeel verankeren met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vizier?

Een breed publiek heeft zich inmiddels al voor dit congres aangemeld; van wethouders, beleidsmedewerkers en projectmanagers tot dijkgraven en aannemers. We verwachten 300 deelnemers te mogen verwelkomen!

Deelname is kosteloos. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met aanmelden!

>> Aanmeldformulier
>> Lees meer over Heel Holland Zakt 2016

Bedrijf in de spotlights?
Bedrijven krijgen de mogelijkheid om hun producten of diensten met een stand te etaleren aan het grote publiek. Voor elke stand is 2,50 meter beschikbaar met een tafel (1.40x0.90m) of statafel en twee stoelen. De stands kunnen opgesteld worden in de wintertuin waarin de congresdeelnemers bijeenkomen voor de lunch, in de pauze en tijdens de afsluitende borrel. Er is dus voldoende gelegenheid om uw bedrijf te promoten.

De kosten voor een stand bedragen € 1.500 exclusief btw, inclusief elektriciteit en gebruik van wifi. Deelname aan het congres met twee personen per stand en catering zijn voor u inbegrepen. Graag vernemen wij vooraf of u gebruik wenst te maken van een stroompunt(en). Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Simone Abel: info@slappebodem.nl of 06 1043 4758.