Op tv: documentaire 'Het zinkende land'

Op 18 en 19 november 2017 wordt 'Het zinkende land' uitgezonden, een documentaire die de gevolgen belicht van de dalende veenbodem in grote delen van West- en Noord-Nederland.

Gepubliceerd op: 14 november 2017

De bodem in het veenweidegebied van groten delen van West- en Noord-Nederland daalt in rap tempo. Stad en land op veengrond zakken langzaam weg, in een hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Dat heeft gevolgen voor de bewoners en gebruikers én voor de overheden die hiermee te maken hebben. Diverse waterschappen, provincies en gemeenten financierden samen de documentaire ‘Het zinkende land’ waarin die gevolgen belicht worden.

Met de documentaire wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de gevolgen van bodemdaling en de urgentie om duurzamer met veenbodems om te gaan. De documentaire laat ook zien hoe bewoners, bedrijven en overheden nu aan oplossingen werken. Door het hele land worden tal van innovaties ontwikkeld en getest, zoals cranberry- en lisdoddeteelt op nattere bodems, experimenten met het hoger houden van de grondwaterstand en andere manieren van bouwen op veengrond. Als er nu niks gedaan wordt tegen het vertragen van de bodemdaling, kunnen maatschappelijke kosten oplopen tot ruim 20 miljard in 2050 en  gaat een typisch Nederlands cultuurlandschap langzaam ten onder.

Op 9 november 2017 werd de promo van de documentaire vertoond tijdens het nationaal congres veenbodemdaling 'Heel Holland Zakt':

Uitzending
De documentaire wordt in zijn geheel uitgezonden door regionale omroepen.

Op 18 november 2017:
- Omroep West: 17.00 uur
- NH (Noord Holland): 20.00 uur
- RTV Rijnmond: 17.00 uur (23 x herhaald)
- RTV Utrecht: 11.00 uur / 15.00 uur

Op 19 november 2017:
- RTV Utrecht: 11.00/ 15.00 uur
- NH (Noord-Holland): 22.00 uur
- Omroep West: 18.00 uur

Daarnaast wordt op 23 november 2017 de documentaire 'De zinkende stad' uitgezonden door NPO in het programma De kennis van nu. In deze documentaire wordt vooral ingezoomd op bodemdaling in de bebouwde kom.