menu
Filter

Komt u ook naar het Nationaal Congres Bodemdaling op 16 november?

Datum:
donderdag 16 november 2023
Locatie:
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Tijd:
10:00 - 17:00

Het Nationaal Congres Bodemdaling vindt dit jaar plaats in Amsterdam op 16 november. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen willen we dit moment aangrijpen om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling. 

Onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl gaan we in gesprek over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Samen met de partners uit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) zoomen we in op de stand van zaken qua kennis en de handelingsperspectieven voor overheden op deze gebieden.

Doet u ook mee? Deelname is gratis, we vragen u wel om aan te melden. 

Datum en tijd: 16 november 2023, 10.00-17.00 uur

Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam

Aanmelden: Aanmelden kan via de button onderaan deze pagina. 

Programma: 

10.00-10.30 uur: Inloop en ontvangst

10.30 - 12.00 uur: Plenair programma:

 • Opening door dagvoorzitter Thomas van Zijl en Michel Klijmij-van der Laan (Voorzitter van Platform Slappe Bodem).
 • Korte update over de activiteiten van het PSB en een inkijk in resultaten en ambities.
 • Problematiek en ontwikkelingen bodemdaling in Amsterdam en Noord-Holland door betrokken bestuurders:

      • Provincie Noord-Holland | Gedeputeerde Rosan Kocken

      • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | DB-lid Arjan van Rijn

      • Gemeente Amsterdam | DB-lid Stadsdeel Noord Yassmine el Ksaihi

 • Nationaal Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht).

12.00 - 13.00 uur: Netwerklunch en kennismarkt

13.00 - 16.00 uur: Inhoudelijke deelsessies

In de middag worden er subsessies gepresenteerd langs de bodemdalingsthema’s: Funderingen, Openbare ruimte/infrastructuur, Nieuwbouw/ruimtelijke inrichting en de opgaven in Landelijk gebied. 

De volgende deelsessies worden komende tijd verder geprogrammeerd, nadere informatie volgt.

 • Toepassing satelietdata voor zettingsgevoeligheid in bebouwd gebied (case kademuren gemeente Amsterdam i.s.m. Sensar);
 • Status deelexpedities Funderingsopgaven in veenweidegebieden en Woningtransactieproces van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in samenwerking met RVO;
 • Toolbox Actief Grondwaterpeilbeheer in stedelijk, bebouwd gebied (KBF);
 • Onderzoek naar aanpak bodemdaling vanuit stedenbouwkundig perspectief (Voids);
 • Diverse ophoogtechnieken zoals schuimglas, schuimbeton, onderheien met concrete cases;
 • Regionaal watermanagement in combinatie met bodemdaling;
 • Hoe verder aan de slag met gebiedsprocessen? (Govert Geldof);
 • Nieuwbouwopgave: aan de slag met aandacht met Bodemdalingsbestendige nieuwbouw (KBF).

16.00 - 17.00 uur: Borrel en kennismarkt

Het complete plenaire programma en een overzicht van de deelsessies komt binnenkort online.

Bijdragen aan programma

Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard via info@slappebodem.nl of 06 - 26 871 962.

Bijdragen aan kennismarkt

We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 - 10 434 758.

Werksessie Water Bodem Sturend voor thema (autonome) Bodemdaling

Datum:
dinsdag 10 oktober 2023
Locatie:
KBF, Arti Legi gebouw, Markt 27, 2801 JJ Gouda
Tijd:
13:00 - 16:00

Wordt er in de ruimtelijke planvorming rekening gehouden met ‘(autonome) bodemdaling’ en in welke fase? Is het huidige gemeentelijke beleid t.a.v. ‘(autonome) bodemdaling’ toereikend?

Over deze vragen organiseren Fugro en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) op 10 oktober een werksessie om kennis en ervaring te delen.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden

Informatie-/netwerkbijeenkomst ‘Droogtebestendigheid in de Bebouwde Omgeving’

Datum:
dinsdag 12 september 2023
Locatie:
Online
Tijd:
13:00 - 15:00

Op 12 september organiseert NWO een informatie- en netwerkbijeenkomst voor de NWA-call ‘Droogte in de bebouwde omgeving’ (DroBE). NWO nodigt onderzoekers (alfa, bèta en gamma), maatschappelijke en commerciële partners uit om deze bij te wonen. Het doel van de bijeenkomst is onder andere om uitleg te geven over de procedure en om te netwerken. Het Platform Slappe Bodem draagt bij aan DroBE. 

Kijk hier voor meer informatie

Nationaal Deltacongres 2023

Datum:
donderdag 9 november 2023
Locatie:
Groningen
Tijd:
10:00 - 17:30

Het veertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 9 november 2023. Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma en maatregelen die genomen worden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma.

Nieuwe Staten- en AB-leden aan de slag met bodemdaling

De vorming van nieuwe coalities voor de Provinciale Staten en de waterschappen zijn een uitgelezen kans om bodemdaling steviger aan te pakken in uitvoering en beleid. Het Platform Slappe Bodem biedt hier handvatten voor.

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Het Platform Slappe Bodem reikte daarom enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Voor de verkiezing richtte het Platform Slappe Bodem een verkiezingspagina in waarop onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

 Op 19 juni en 3 juli aanstaande van 19.30 - 21.00 uur organiseert het Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin bieden we een introductie bodemdaling- en funderingsopgave met daarbij concrete handelingsperspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen. Kijk hier voor meer informatie.

Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS) en opening Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF)

Datum:
vrijdag 21 april 2023

Op 21 april jl. is het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland was na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres. Bodemdalingsexperts van over de hele wereld kwamen een week lang bij elkaar om te praten over de laatste inzichten en methodes op het gebied van bodemdaling. De laatste dag vond plaats in Gouda en stond in het teken van wetenschap en beleid bij elkaar brengen. De internationale top en bestuurders wisselden praktijkervaringen uit en gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijke oplossingen voor landelijk en stedelijk gebied. Kennis over bodemdaling en fundering komt samen in het Kenniscentrum Bodemdalingen en Funderingen, sinds eind vorig jaar gevestigd in het Arti Legi-gebouw aan de Markt in Gouda. 

Het Platform Slappe Bodem is nauw betrokken als partner bij het kenniscentrum en heeft tevens bijgedragen aan de organisatie van TISOLS2023. Michel Klijmij – van der Laan, voorzitter Platform Slappe Bodem en René Vrugt, directeur Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat openden met een ‘druk op de knop’ officieel het Kenniscentrum tijdens TISOLS in de Sint-Janskerk. “Bodemdaling raakt miljoenen mensen alleen al in Nederland. Het is ontzettend belangrijk voor de toekomst dat we de kennis hierover bij elkaar brengen en toegankelijk maken. Alleen dan kunnen we op een goede manier leren omgaan met de gevolgen van bodemdaling”, aldus Michel Klijmij – van der Laan. 

>> Lees meer

Jaarverslag 2022 en activiteitenplan 2023 uitgebracht

Datum:
vrijdag 24 februari 2023

"Er is in 2022 weer flink gebouwd aan een stevige basis", aldus voorzitter Michel Klijmij-van der Laan in het voorwoord van het jaarverslag 2022. Met dit jaarverslag en het activiteitenplan voor het komende jaar, presenteert het Platform Slappe Bodem een zeer actief netwerk dat al flink op dreef is met een grondige en praktijkgerichte aanpak van bodemdaling.

Bodemdaling in verkiezings- en coalitieprogramma’s

Datum:
woensdag 22 februari 2023

De Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de vorming van nieuwe coalities vormen een uitgelezen kans om bodemdaling steviger aan te pakken in uitvoering en beleid. Met een speciale verkiezingspagina biedt het Platform Slappe Bodem hier handvatten voor.

Provincies en waterschappen ondervinden zelf de financiële en maatschappelijke gevolgen van bodemdaling, maar hebben ook een deel van de oplossing in huis. Met het oog op de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 reikt het Platform Slappe Bodem daarom graag enkele suggesties aan om bodemdaling in de verkiezings- en coalitieprogramma’s van provincies en waterschappen op te nemen.

Op de verkiezingspagina is onder meer te lezen hoe bodemdaling direct samenhangt met het nieuwe rijksprincipe 'Bodem en water sturend' waar provincies en waterschappen mee te maken krijgen. Voor nieuwbouw hebben deze overheden een rol in het aanwijzen van de plekken waar het water- en bodemsysteem geschikt zijn voor bebouwing. In bestaand bebouwd gebied speelt bodemdaling een andere rol dan bij nieuwbouw en moet de koppeling gezocht worden met de energietransitie en klimaatadaptatie, waarbij provincies en waterschappen met gemeenten optrekken. Speciale aandacht is nodig voor verdroging (grondwater) en de gevolgen voor funderingen van oudere gebouwen, ook in de bebouwingslinten in het landelijk gebied.

>> Lees meer