menu
Filter

Klimaatadaptatie en vitale bodem

Datum:
donderdag 22 april 2021
Locatie:
online
Tijd:
10:30 - 12:00

Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond organiseert op 22 april een online bijeenkomst over klimaatadaptatie en vitale bodem. Aan de hand van twee praktijksituaties, één in het landelijke gebied en één in het stedelijke gebied, wordt de kracht van een sterke bodem besproken. 

Hier kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst via de website van Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

NKB webinar Nieuwe KIWA richtlijn waterinfiltratie-systemen

Datum:
maandag 17 mei 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 11:00

Op 17 mei 2021 van 9.30-11.00 uur organiseert het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling in samenwerking met KIWA en de Provincie Utrecht een webinar over de nieuwe richtlijn voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In deze online bijeenkomst komen de factoren aan bod die van belang zijn voor een correcte aanleg. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen over de aanleg van waterinfiltratiesystemen. 

Aanmelden kan via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

NOBV webinarserie Haalbaarheidssstudies: Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid

Datum:
donderdag 20 mei 2021
Tijd:
09:30 - 10:30

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. 

Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.

In mei en juni 2021 organiseert het NOVB een serie van vier webinars rond deze inventarisaties:  

 • 20 mei van 9.30-10.30 uur: Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid  
 • 25 mei van 9.30-10.30 uur: Waterkwantiteit en waterbeheer  
 • 2 juni van 10.00-11.00 uur: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit 
 • 9 juni van 10.00-11.00 uur: Governance en Peilbesluit/peilbeheer 

Meer informatie over de serie via de website.

NOBV webinarserie Haalbaarheidssstudies: Waterkwantiteit en waterbeheer

Datum:
dinsdag 25 mei 2021
Tijd:
09:30 - 10:30

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. 

Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.

In mei en juni 2021 organiseert het NOVB een serie van vier webinars rond deze inventarisaties:  

 • 20 mei van 9.30-10.30 uur: Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid  
 • 25 mei van 9.30-10.30 uur: Waterkwantiteit en waterbeheer  
 • 2 juni van 10.00-11.00 uur: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit 
 • 9 juni van 10.00-11.00 uur: Governance en Peilbesluit/peilbeheer 

Meer informatie over de serie via de website.

 

Symposium Bodem Breed

Datum:
dinsdag 1 juni 2021
Locatie:
online

Om niet nog een jaar Symposium Bodem Breed te missen en om de continuïteit te waarborgen, is besloten om Bodem Breed in juni 2021 volledig digitaal te organiseren. Het evenement vindt plaats in de eerste weken van juni.

Meer informatie op de website Symposium Bodem Breed.

NOBV webinarserie Haalbaarheidssstudies: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit

Datum:
woensdag 2 juni 2021
Tijd:
10:00 - 11:00

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. 

Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.

In mei en juni 2021 organiseert het NOVB een serie van vier webinars rond deze inventarisaties:  

 • 20 mei van 9.30-10.30 uur: Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid  
 • 25 mei van 9.30-10.30 uur: Waterkwantiteit en waterbeheer  
 • 2 juni van 10.00-11.00 uur: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit 
 • 9 juni van 10.00-11.00 uur: Governance en Peilbesluit/peilbeheer 

Meer informatie over de serie via de website.

 

De eerste Veenweide omloop

Datum:
donderdag 3 juni 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:00 - 12:30

De Klimaatakkoordopgave leidt tot snelle ontwikkelingen in de kennis, de samenwerking, het beleid en de procesaanpak. Die ontwikkelingen ontstaan zowel landelijk-Europees als in de projecten en de gebieden. Een regelmatige wisselwerking tussen alle partijen is nodig om het doel te realiseren.

Daarom wordt op 3 juni een jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd voor de uitwisseling van kennis en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk.

Vorig jaar is het interbestuurlijke Veenweide programma van start gegaan om de in het Klimaatakkoord afgesproken opgave van 1 megaton CO2 equivalent reductie in 2030 te realiseren. Het programma wordt intensief geadviseerd door de Regiegroep Veenweide, waar naast overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) ook maatschappelijke organisaties (zoals uit de natuur-, landbouw, en financiële hoek) aan deelnemen. De realisatie van deze opgave is gericht op een gebiedsgerichte aanpak. De provincies hebben het voortouw voor het organiseren van de hiervoor noodzakelijke gebiedsprocessen.

Meer informatie volgt.

Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Datum:
maandag 7 juni 2021
Tijd:
10:00 - 11:30

Op 7 juni van 10.00-11.30 uur organiseren Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling een nieuwe Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden. Doel van de Deelexpeditie is het uitwisselen van kennis over broeikasgasemissies uit veenbodems.

In deze editie gaan ze in samenwerking met de Universiteit Utrecht en B-Ware in op microbiële processen in de bodem die leiden tot veenafbraak. Welke processen vinden er plaats in de bodem en welke variabelen spelen daarin een rol? Onderzoekers Mariet Hefting (Universiteit Utrecht), Gijs van Dijk (B-Ware) en Laura Knops (Universiteit Utrecht) nemen u mee in deze bodemprocessen en leggen uit wat het effect daarvan is op de emissies. Natuurlijk is er ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Meer informatie en aanmelden via de website van STOWA

NOBV webinarserie Haalbaarheidssstudies: Governance en Peilbesluit/peilbeheer

Datum:
woensdag 9 juni 2021
Tijd:
10:00 - 11:00

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) richt zich op het kwantificeren van broeikasgasemissies in de veenweidebodem en het bepalen van effectieve maatregelen om emissies tegen te gaan. De haalbaarheid van deze maatregelen is, naast het effect op veenafbraak, ook afhankelijk van andere factoren. 

Daarom heeft het NOBV de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen geïnventariseerd vanuit verschillende perspectieven, namelijk: Bedrijfsvoering, Betaalbaarheid, Waterkwantiteit en waterbeheer, Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit, Kennisdeling en Governance. Deze inventarisaties hebben in beeld gebracht welke factoren relevant zijn voor de haalbaarheid, welke kennis daarover al beschikbaar is en welke vragen nog beantwoord moeten worden om een goede afweging te kunnen maken voor bepaalde maatregelen. De inventarisaties geven daarmee nog niet op alle vragen antwoord, maar bieden wel een heldere voorzet voor nieuw op te zetten onderzoeken en pilots.

In mei en juni 2021 organiseert het NOVB een serie van vier webinars rond deze inventarisaties:  

 • 20 mei van 9.30-10.30 uur: Bedrijfsvoering en Betaalbaarheid  
 • 25 mei van 9.30-10.30 uur: Waterkwantiteit en waterbeheer  
 • 2 juni van 10.00-11.00 uur: Biodiversiteit, bodem- en waterkwaliteit 
 • 9 juni van 10.00-11.00 uur: Governance en Peilbesluit/peilbeheer 

Meer informatie over de serie via de website.

 

Kennisexpeditie Waardering van Bodemdaling

Datum:
donderdag 24 juni 2021
Locatie:
online
Tijd:
09:30 - 12:30

Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling presenteert op 24 juni aanstaande de eerste Waarderingschallenge; Waardering van Bodemdaling. 

Wie bepaalt wat bodemdaling kost en welke baten een actieve aanpak opleveren? Daarover gaan we interactief met elkaar in debat, ranken en interessante cases uitdiepen. De deelexpedities van het kennisprogramma zullen hier hun opgedane kennis en kunde voor het voetlicht brengen.

Aanmelden kan via de website van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling.

Nationaal Congres Bodemdaling 2021

Datum:
donderdag 18 november 2021
Tijd:
10:00 - 17:00

18 november aanstaande komen we bij elkaar om de netten op te halen rondom agendering, verfrissende visies, toonaangevende projecten, actieve netwerken en kennisontwikkeling van bodemdaling in landelijk en stedelijk gebied. Fysiek/ online… we laten het voor nu nog in het midden, maar dat we elkaar treffen op deze dag is een feit. 

We houden u op de hoogte van onze programmering!

Cursus slappe bodem: ontwerp en beheer (PAOTM)

Datum:
dinsdag 7 december 2021

Op 7 en 8 december 2021 organiseert Deltares de cursus: Slappe bodem, ontwerp en beheer (PAOTM). De cursus is o.a. bedoeld voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries die verantwoordelijk zijn voor het (beoordelen van) ontwerpen en beheerplannen van gebiedsstrategieën en infrastructuur op slappe bodem.

In deze cursus krijgt u meer handvatten met welke aspecten u rekening moet houden om zettingsarm te bouwen of om te gaan met bodemdaling. Handreikingen worden gegeven om een weloverwogen keuze te maken tussen traditioneel ophogen met zand of een, vaak duurdere en gevoeligere, zettingsarme of geheel zettingsvrije oplossing.

Meer informatie via deze link.