menu
Filter

Bodemdaling remmen we samen

Nederland is een polderland. De identiteit van molens, kaas, historische watersteden en dijken werkt door tot het bestuur van ons land. Door schaalvergroting en meer economische waarde achter de dijken is het besef gegroeid dat de omgang met bodem en ons watersysteem anders moet. Met samenwerking kunnen overheden samen met bewoners en ondernemers verdere bodemdaling beperken. De baten volgen op langere termijn; minder CO2-uitstoot, minder kosten voor beheer en onderhoud en een duurzamer gebruik van bodem- en watersysteem.

De opgaves en verantwoordelijkheden rondom bodemdaling verschillen per doelgroep, zie de knoppen hierboven. Op de subpagina's treft u ook initiatieven, concrete voorbeelden en praktijkcases rondom aanpak van bodemdaling. Deze indeling is gemaakt voor en door (aangesloten) overheidsinstanties bij het Platform Slappe Bodem om gezamenlijke kennis en ervaringen te delen.

Burgers en ondernemers
Als inwoner of bedrijf kunt u zelf ook wat doen aan de negatieve gevolgen van bodemdaling. U kunt bijvoorbeeld uw tuin klimaatbestendig inrichten (steen eruit, plant erin). Ook bent u zelf  verantwoordelijk voor de fundering van uw pand. Heeft u als inwoner of bedrijf last van de gevolgen van bodemdaling, dan kunt u kijken wat uw eigen gemeente al doet op dit gebied. Kijk ook of uw gemeente al deelnemer is van het PSB.

Voor informatie rond funderingsproblematiek kunt u terecht bij het KCAF