menu
Filter

Bodemdaling remmen we samen

Nederland is een polderland. De identiteit van molens, kaas, historische watersteden en dijken werkt door tot het bestuur van ons land. Door schaalvergroting en meer economische waarde achter de dijken is het besef gekomen dat de omgang met bodem en ons watersysteem anders moet. Samen kunnen overheden en inwoners het poldermodel levend houden om verdere daling tegen te beperken. De baten volgen op langere termijn; minder CO2 uitstoot, minder kosten voor beheer-en onderhoud en een duurzamer gebruik van bodem- en watersysteem.

Via deze pagina kunt u kennisnemen van de opgaves en verantwoordelijkheden rondom bodemdaling per doelgroep. Ook treft u hier initiatieven, concrete voorbeelden en praktijkcases rondom aanpak van bodemdaling. Deze indeling is gemaakt voor en door (aangesloten) overheidsinstanties bij het Platform Slappe Bodem om gezamenlijke kennis en know how te delen. 

Als inwoner of bedrijf kunt u zelf ook wat doen aan de negatieve gevolgen van bodemdaling. U kunt bijvoorbeeld uw tuin klimaatbestendig inrichten (steen eruit, plant erin). Ook bent u zelf  verantwoordelijk voor de fundering onder uw pand. Heeft u als inwoner of bedrijf last van de gevolgen van bodemdaling, dan kunt u kijken wat uw eigen gemeente al doet op dit gebied. Kijk ook of uw gemeente al deelnemer is aan ons platform

Voor informatie rond funderingsproblematiek kunt u terecht bij het KCAF