menu
Filter

Waterschappen

Al honderden jaren lang verlagen we de waterstand in onze veengebieden. Zo werden deze gebieden geschikt om te wonen en te gebruiken voor de landbouw. Maar de grond droogt hierdoor ook uit. Droge veengrond breekt snel af en zakt in. Daardoor daalt de bodem. In het verleden verlaagden we het waterpeil net zoveel als de daling van de bodem. Zo bleef de bodem dus droog. Maar dit zorgde er ook voor dat de bodem steeds weer verder kon inzakken.

Waterschappen dragen zorg voor het waterbeheer binnen hun beheersgebied. Klimaatverandering leidt tot dalende (grond)waterstanden en een dalende bodem. Dit heeft invloed op de landbouw en leidt tot schade aan funderingen van huizen en gebouwen. Daarnaast komt er door veenoxidatie CO2 vrij. 

Passende en weloverwogen oplossingen rondom grondwaterstand, wateropslag en het vernatten van de bodem zijn voor de (middel)lange termijn noodzakelijk om bodemdaling te beperken of te remmen in goede samenwerking met agrariƫrs, stedelingen en andere maatschappelijke opgaven.

Waterschappen hebben het onderwerp bodemdaling op de agenda. Dat kunt u zien in onderstaande inspiratiecases.

Inspiratiecases:
Kockengen Waterproof
Veenweide Innovatiecentrum