menu
Filter

Perspagina

Platform Slappe Bodem is een netwerksamenwerking voor en door lokale en regionale overheden. We laten ons voeden door de expertise van kennisinstituten en de ervaring binnen actuele praktijkprojecten. Platform Slappe Bodem genereert bewustwording en agendering van bodemdaling binnen diverse nationale beleidsvelden en agenda’s. Doelstelling van het Platform Slappe Bodem is om bodemdaling in Nederland beheersbaar te krijgen door bewuste keuzes voor de (middel)lange termijn te maken.

Bent u journalist van een journalistiek medium? Meld u dan aan voor onze perslijst via info@slappebodem.nl

Contactgegevens pers
Secretaris Platform Slappe Bodem
Jeroen Mekenkamp 
info@slappebodem.nl
0619295415

Communicatie Platform Slappe Bodem
Rienske Zegwaard  
info@slappebodem.nl 
0626871962

Feiten over bodemdaling
Wilt u beschikken over de juiste feiten over bodemdaling dan wijzen we u graag op de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, waar over diverse aspecten van bodemdaling informatie is te vinden.

Videomateriaal
Op het YouTube kanaal van Platform Slappe Bodem vindt u een aantal filmpjes over onze campagne bodemdaling en gerelateerde projecten.

Fotomateriaal

Beelden zijn alleen te redactioneel te gebruiken in relatie tot het onderwerp bodemdaling mits voorzien van de volgende bronvermelding: Platform Slappe Bodem / fotografie Vincent Basler. Wilt u de beelden toch commercieel gebruiken, neem dan contact op met: photo@vincentbasler.com