menu
Filter

Nationaal Congres Bodemdaling 2024 ‘Investeren in een stevige toekomst!’

Op 21 november 2024 ontmoeten we elkaar in theater de Spiegel in Zwolle voor het jaarlijks Nationaal Congres Bodemdaling. Nu het nieuwe kabinet is geïnstalleerd blijft onze missie om bodemdaling onder de politieke aandacht te houden. Ook dit jaar zijn er weer sessies te beleven met boeiende praktijkvoorbeelden, kennisopgaven, bestuurlijke vraagstukken en handelingsperspectieven voor de aanpak van bodemdaling en beheersing van de gevolgen ervan.

De gevolgen van bodemdaling raken 9 miljoen mensen in Nederland in hun dagelijkse omgeving en werk. De aanpak is urgent, ook voor het nieuwe kabinet. Daarom gaan we dieper in op de nieuwbouwopgave, de bestaande woonomgeving, water en bodem sturend en klimaatadaptatie in relatie met bodemdaling en de funderingsproblematiek.

Ook presenteert het Platform haar eigen strategische agenda voor de komende jaren.

Samen met de partners uit het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen geven we een overview van kennisontwikkeling, kennisdoorwerking en handelingsperspectieven voor overheden op dit gebied.

Deelname is gratis, we vragen wel om u aan te melden.

Voorlopig programma
10:00 Ontvangst/ inloop

10.30 - 12.00 uur: Plenair programma:

  • Opening door dagvoorzitter Thomas van Zijl en Michel Klijmij-van der Laan (Voorzitter van Platform Slappe Bodem).
  • Korte update over de activiteiten van het PSB en een inkijk in Zwolle en Overijssel door betrokken bestuurders.
  • Nationaal Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht).

12.00 - 13.00 uur: Netwerklunch en kennismarkt

13.00 - 16.00 uur: Inhoudelijke deelsessies
In de middag worden er subsessies gepresenteerd langs de bodemdalingsthema’s: 

  • Landelijk Gebied
  • Bebouwd Gebied/Infrastructuur & Openbare Ruimte
  • Bebouwd Gebied/Funderingen & Historische gebouwen
  • Nieuwbouw.

16.00 - 17.00 uur: Borrel en kennismarkt

Het complete overzicht van het plenaire programma en een overzicht van de deelsessies komt in september online.


Bijdragen aan programma
Voor inhoudelijke bijdragen of vragen kunt u contact opnemen met Rienske Zegwaard via info@slappebodem.nl of 06 - 26 871 962.

Bijdragen aan kennismarkt
We bieden bedrijven aan om hun oplossingen/innovaties die bijdragen aan monitoring, beheersing en/of beperken van bodemdaling te presenteren op onze kennismarkt. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Simone Abel via info@slappebodem.nl of 06 - 10 434 758.

Deel dit item op: