menu
Filter

Datum: juni 2024

Reactie op hoofdlijnenakkoord

Ook de nieuwe coalitie ziet in het akkoord op hoofdlijnen dat ons water- en bodemsysteem en de funderingsproblematiek in het licht van de klimaatverandering dringend aandacht behoeven op nationaal niveau. Funderingen van gebouwen en infrastructuur worden concreet genoemd, maar het woord bodemdaling niet. Voor de aanpak van bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen in het landelijk gebied zijn de aangrijpingspunten echter mager. Het Platform Slappe ziet de verwachte inspanningen van de coalitie op basis van de geformuleerde ambities dan ook met gemengde gevoelens tegemoet en pleit voor meer urgentie.

Daarom heeft het Platform een position paper naar de formerende partijen gestuurd waarin zij onder andere pleit voor:

  • Verantwoordelijk bewindspersoon en nationaal co√∂rdinator bodemdaling en funderingen
  • Investeringen in onderzoek, innovatie en kennisdeling
  • Financiering van decentrale overheden om gevolgen bodemdaling aan te pakken en nieuwe problematiek te voorkomen.

Het position paper is hieronder te downloaden.

Kaartmateriaal van Deltares

Download
position paper bodemdaling en funderingsproblematiek.pdf

Deel dit item op: