menu
Filter

Datum: juli 2024

Themasessie ‘kosten bodemdaling en LCC’ biedt inzicht en perspectief

Het Platform is gestart met een nieuwe serie bijeenkomsten exclusief voor deelnemers aan het Platform Slappe Bodem: de themasessies. De eerste themasessie met als thema ‘kosten bodemdaling en LCC’ heeft met ongeveer 15 deelnemers plaatsgevonden op 21 mei bij het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) in Gouda. Doel van de themabijeenkomsten is om voor de deelnemers van het Platform extra inzichten, kennis en concreet handelingsperspectief te bieden over een aantal bodemdalingsgerelateerde thema’s. De insteek is primair bestuurlijk, maar ook ambtenaren zijn bij de sessies van harte welkom.

De sessie van 21 mei werd verzorgd door Sweco. De dag begon met een toelichting op en een gesprek over het vorig jaar door Sweco in opdracht van het Platform uitgevoerde onderzoek naar de kosten van bodemdaling voor beheer en onderhoud van infrastructuur door gemeenten en de dekking van deze kosten in het gemeentefonds. Vervolgens is ingegaan op een methode om de kosten van beheer en onderhoud op langere termijn in de hand te houden en de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren bij aanleg en reconstructie: life cycle costing (LCC) oftewel de levenscycluskostenmethode. Hierbij zijn concrete handvatten aangereikt om hiermee aan de slag te gaan, met bijzondere aandacht voor de vakmensen en -afdelingen die hierbij betrokken moeten worden. Deze methode is niet alleen voor gemeenten nuttig, maar ook voor provincies en waterschappen. Dit jaar zal Sweco ook voor waterschappen en provincies berekenen met welke kosten zij geconfronteerd worden ten gevolge van bodemdaling. De resultaten worden naar verwachting in november rond het Nationaal Congres Bodemdaling gepubliceerd. 

De komende periode worden meerdere themasessies georganiseerd speciaal voor deelnemers van Platform Slappe Bodem.

 

Deel dit item op: