menu
Filter

Gouda Stevige Stad

Gemeente Gouda

Omschrijving project
De Goudse Bodem daalt al van voor het ontstaan van de stad. Steeds weer bedenken de inwoners oplossingen voor overlast die door de daling wordt veroorzaakt. Ook nu weer. Gemeente en Waterschap (Rijnland) doen dat samen met de bewoners in het project Gouda Stevige Stad. De focus ligt daarbij op de aanpak van urgente (grond)wateroverlast in de historische binnenstad. 

Bijzonder aan de situatie in de Goudse binnenstad is dat bijna 80% van de panden in de binnenstad niet op de diepe zandlaag is gefundeerd en dus mee-zakt. Ruim 20% heeft wel een diepe fundering, de meeste van beton en een kleine 5% van hout. Uit vrees voor problemen met de minderheid aan  houten paalfunderingen is het waterpeil als sinds 1970 niet meer verlaagd. Die aanpak loopt tegen de grens aan van wat nog aanvaardbaar is voor de meerderheid aan panden die wel mee-zakken. Verlaging van het grond- en oppervlaktewaterpeil is noodzakelijk. Het project Gouds Stevige Stad heeft als hoofddoel: bepalen hoe en waar deze peilverlaging moet worden doorgevoerd zodat bestaande overlast wordt beperkt en nieuwe overlast tot minimaal 2050 wordt voorkomen. 

Meer informatie is te vinden op de website van gemeente Gouda.

Aandachtspunten

  • Het project Stevige Stad is een gezamenlijk project van Gemeente en Waterschap dat heeft duidelijk meerwaarde boven een constructie waarbij één van de partijen het voortouw neemt.
  • Het project wordt ondersteund door een coalitie (Coalitie Stevige Stad) van kennisinstellingen, nationale belangenorganisaties en hogere overheden. De inbreng van kennis van deze coalitie is van onschatbare waarde.  
  • Voorafgaand aan de start van het project Gouda Stevige Stad is onder begeleiding van de Coalitie Stevige stad eerst vier jaar onderzoek gedaan om goed grip te krijgen op de materie: bodemsamenstelling, daalsnelheden, oorzaken, e.d. 
  • Communicatie met bewoners in de binnenstad gedurende de studiefase van het project Stevige Stad heeft plaatsgevonden in kleine groepen (huiskamergesprekken e.d.). Dit heeft goed gewerkt om onderwerpen goed uit te diepen.
Contactpersoon:
Arianne Fijan
Email:
arianne.fijan@gouda.nl
Deel dit item op: