menu
Filter

Langetermijnplanning voor reconstructies van de Openbare Ruimte

Gemeente Diemen

Omschrijving project
Als gevolg van de zettende bodem, hoogt de gemeente Diemen de openbare buitenruimte cyclisch op. Per (woon)buurt wordt de riolering herlegd of vervangen, het wegpakket opgehoogd en de bestrating opnieuw aangebracht. Plantsoenen, bomen en speelplaatsen worden gerenoveerd, de openbare verlichting herzien. Dit alles, efficiënt en  integraal, in één werk. Hoewel de meeste ophogingen met zand worden uitgevoerd, is er ook gebruik gemaakt van EPS + schuimbeton, ketelzand en flugsand. Voorheen werd getracht op basis van een globale visuele weginspectie een planning voor de komende jaren te maken. Dit was enigszins mogelijk voor twee à drie jaar vooruit. Met behulp van InSAR satellietdata (en het ontsluiten hiervan door SkyGeo), werd het mogelijk de zettingsnelheden van iedere buurt in de bebouwde kom vast te stellen. Met deze gegevens als basis maakt Diemen nu langetermijnplanningen voor reconstructies met een cyclustijd die varieert tussen 16 en 30 jaar. Deze planning en de bijbehorende budgettering geeft een helder vooruitzicht, niet slechts voor de technische afdeling, maar ook voor de gemeenteraad. De planning maakt het mogelijk reële middelen op lange termijn in de gemeentebegroting op te nemen.

Aandachtspunten
Eerdere pogingen de zettingssnelheden te meten met klassieke hoogtemetingen mislukten. Bovendien zou het zeer lang gaan duren een trend te kunnen vaststellen. Door het beschikbaar komen van de satellietdata (nauwkeurig op de millimeter) werd in één keer een trend van twintig jaar verkregen. Naast het voordeel van een complete dataset, is deze werkwijze vele malen goedkoper dan een aantal jaren achtereen consequent meten.
Om een goed beeld te verkrijgen, moet de data wel in een post-processing per buurt gecombineerd worden (dus één zettingsgetal per buurt).

Contactpersoon:
Ron Kaptijn
Telefoon:
020 3144 877
Contactpersoon:
Jamal Taourirti
Email:
020 3144 630
Deel dit item op: