menu
Filter

Veenetië, een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied

Gemeente Woerden

Omschrijving project
Op verschillende locaties in de gemeente Woerden zijn plannen om nieuwe woningen te bouwen op een slappe ondergrond. Een van deze projecten was Zegveld Weidz. Waar in eerste instantie door middel van subsidie vanuit het Programma Aanpak Veenweiden (provincie Utrecht) de haalbaarheid van drijvend bouwen is onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat drijvend bouwen een kansrijk perspectief biedt als het een uitgangspunt is vanaf de initiatieffase. Het project Weidz was echter al in een dusdanig stadium dat het al te ver was om aan te passen naar een drijvend concept. 

Het feit bleef dat het tijdens de initiatieffase kansrijk is. Dus is er een vervolg op het onderzoek ingezet om de resterende technische vraagstukken op te pakken. Hiervoor worden vier sporten onderzocht:

 • Landschappelijke inpassing en stedenbouw
 • Bouwrijptechnieken
 • Levenscycluskostenanalyse
 • Planeconomische analyse

Het project resulteert in een rapportage met inzicht onder welke voorwaarden drijvend bouwen haalbaar is, aan welke aspecten gedacht moet worden wanneer je een wijk op drijvende principes gaat ontwerpen en wat beleidsmatig moet worden gedaan om drijvend bouwen mogelijk te maken.

Aandachtspunten

 • Drijvend bouwen vraagt om een andere ontwerpbenadering voor onder andere verdeling land/water, parkeeroplossingen, openbare ruimte en nog veel meer. Aan te raden is stedenbouwkundige in een vroeg stadium betrekken
 • De methode van het drijvend bouwen is nog jong. Waardevolle lessen kunnen worden geleerd van projecten zoals Waterrijk in Woerden en de Waterbuurt in Amsterdam
 • De omgevingswet biedt kansen om klimaat- en bodemdalingsbestendig te bouwen in veenweidegebied. Voor provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies zijn bouwstenen geïdentificeerd
 • Financiële haalbaarheid van drijvend bouwen blijft een uitdaging. Er zijn 6 knoppen waaraan gedraaid kan worden om de haalbaarheid te vergroten;
 1. Opbrengstpotentie drijvende woning
 2. Aankoopwaarde grond
 3. Optimalisatie ontwerp en uitvoering
 4. Monetarisatie besparing
 5. Locatiekeuze
 6. Samenwerking belanghebbende
Contactpersoon:
Arend van Woerden
Email:
woerden.a@woerden.nl

Download
Eindrapportage • Veenetië een onderzoek naar de haalbaarheid van drijvend bouwen in veenweidegebied.pdf

Deel dit item op: