menu
Filter

Terugblik Nationaal Congres Bodemdaling 2019

21 november 2019 werd volgens traditie weer een complete dag over de aanpak van veenbodemdaling in Nederland georganiseerd. Het Platform Slappe Bodem presenteerde onder meer de nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar met heldere speerpunten en lanceerde de nieuwe website. Vanuit het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling waren er presentaties over lopende deelexpedities zoals broeikasgassen, innovatieve ophoogtechnieken en governancevraagstukken. De Regiodeal Bodemdaling Groene Hart werd ondertekend en ging daarmee officieel van start. Ook werd aandacht besteed aan de nieuwe plannen van waterschappen en provincies na de verkiezingen van 2019 en de samenhang van nationale programma’s waarin bodemdaling een rol heeft. Daarnaast was er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt konden deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Het plenaire programma werd begeleid door Inge Diepman als dagvoorzitter. Andere bekende gezichten waren Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem) en Gilles Erkens (bodemdalingsexpert bij Deltares en Universiteit Utrecht). Zij werden bijgestaan door Hanke Bruins Slot (gedeputeerde provincie Utrecht) en  Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Vanuit het Rijk kwamen Erik Jan van Kempen, (directeur-generaal Omgevingswet) en Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied) aan het woord. Historicus Maarten van Rossem zorgde voor de kritische noot en het maatschappelijk perspectief.


Programma subsessies

Ronde 1
Ervaar nieuwe technieken
Bacteriën eten het veen
Het DNA van de stad en omgeving
Drijvend bouwen in veenweidegebied
Gas uit gras

Ronde 2
Van symptoonbehandeling naar bronaanpak
Funderingsrisico bij particulieren in veenweidegebieden
Gouda beweegt mee
Drijvende woningen op de Filippijnen
Nieuwbouw Zuid-Holland vanaf 2020

Ronde 3
De Regenboogbuurt Almere
Ontwerpend onderzoek Groene Hart
Inzicht in verpakkingsrisico's en onderhoudskosten met datawetenschap
Praktijkervaring met schuimbeton
Vijf jaar programma-aanpak veenweiden


Met onderstaande links kunt u een selectie van de pdf presentaties van de subsessies downloaden.

Download
Congres Slappe Bodem - plenaire gedeelte.pdf
Subsessie ronde 1 - Het DNA van de stad en omgeving.pdf
Subsessie ronde 1 - Drijvend bouwen in veenweidegebied.pdf
Subsessie ronde 1 - Gas uit gras.pdf
Subsessie ronde 2 - Van symptoonbehandeling naar bronaanpak.pdf
Subsessie ronde 2 - Gouda beweegt mee.pdf
Subsessie ronde 2 - Drijvende woningen op de Filippijnen.pdf
Subsessie ronde 2 - Nieuwbouw Zuid-Holland vanaf 2020.pdf
Subsessie ronde 3 - De Regenboogbuurt Almere.pdf
Subsessie ronde 3 - Praktijkervaring met schuimbeton.pdf
Subsessie ronde 1 - Bacteriën eten het veen.pdf