menu
Filter

Terugblik nationaal congres bodemdaling 2021

Op 18 november 2021 vond ons jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling plaats in Leeuwarden. Het congres was zowel fysiek (uiteraard met in acht neming van alle coronamaatregelen) als online te volgen. Met ruim 100 aanwezigen en 110 online deelnemers namen we, onder leiding van klimaatdeskundige en dagvoorzitter Helga van Leur, de huidige stand van zaken onder de loep. 

De Nederlandse bodem daalt op veel plaatsen, onder meer in grote delen van West- en Noord Nederland. Al honderden jaren strijden Nederlanders tegen het water, maar werken we ook samen met het water in onze polders. De impact van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, in combinatie met klimaataspecten, vragen nu op landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak. Internationaal worden Nederlanders gezien als toonaangevend wanneer het om water- en bodemmanagement in Delta’s gaat. Deze tijd en onze eigen naam ‘Nederland’, (wat laagland betekent) dwingt ons tot actie, om deze sluipende ontwikkeling ook op en in eigen bodem het hoofd te bieden.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk voor de zomer een pleidooi gestuurd naar de informateur. Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen we samen om elkaar te ontmoeten en de status van actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te beschouwen.

Wilt u het congres terugkijken? Klik hier voor de video van de plenaire bijeenkomst. 
Wilt u de geselecteerde sessies terugkijken? Klik hier voor de verschillende video's
Programma

Het volledige programma, inclusief de beschrijving van de middagsessies, kunt u als download vinden onderaan deze pagina. 

9:45 - 10:25 registratie en inloop

10:30 - 12:00 plenair programma met dagvoorzitter Helga van Leur

 • Hilde Niezen (voorzitter Platform Slappe Bodem)
 • Jan Vente (wethouder Krimpenerwaard en bestuurlijk trekker VNG netwerk Veenweiden)
 • Johan Osinga (Directeur Generaal ministerie LNV)
 • Jan van Weperen (Wetterskip Fryslan)
 • Sjaak Langeslag (Unie van Waterschappen)
 • Douwe Hoogland (gedeputeerde Provincie Friesland)
 • Roel de Jong (wethouder gemeente De Fryske Marren)
 • Erik van Zuylen (wethouder gemeente Alphen aan den Rijn; Coalitie Stevige Steden)
 • Don Zandbergen (KCAF en Fundermaps)
 • Bodemdalingsjournaal door Gilles Erkens (Deltares en Universiteit Utrecht)

12:00 - 13:00 netwerklunch

13:00 - 15:00 subsessies online en fysiek (voor een beschrijving van de sessies, kijkt u in de download)

 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van ophoogtechnieken voor de openbare ruimte
  Arend van Woerden (Gemeente Woerden) | Rick Gravesteijn (Sweco) | Roland van Driel (Mycelco) | Youri Dirne (Rotim) | Niels van Amstel (Megaborn) | Wiebe Wijnja (Geofoxx)
 • Toenemende watervraag bij aanpak bodemdaling/ landelijk en stedelijk gebied
  Maarten Kuiper (Wareco en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Thuy Do (gemeente Rotterdam) | Marjolein Mens (Deltares) | Tim Pelsma (Waternet)
 • Aanpak van zettingsvraagstukken met data uit de ruimte: bodemdalingskaart.nl voor dagelijks gebruik in de praktijk
  Ramon Hanssen (TU Delft en SkyGeo) | Jasper Putter (adviseur persriool Akson) | Olivier Hoes (Acaciawater) | Don Zandbergen (Rotterdam)  | Martijn Houtepen (SkyGeo) | Marjan de Vries (SkyGeo) | Mandy Korf (Deltares) | Pieter Bas Leezenberg (SkyGeo).
 • Kennis uit een Groen Hart 
  door Regio Deal bodemdaling Groene Hart: Ruud van Workum (KCAF) | Luuk Jacobs (gemeente Gouda) | Robert van Cleef (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Jan Dogterom (inwoner gemeente Gouda)

15:00 - 15:30 pauze

15:30 - 17:30 subsessies online en fysiek (voor een beschrijving van de sessies, kijkt u in de download)

 • Adaptieve monitoring in de stad: Wat kunnen we van elkaar leren?
  Saskia Hommes (Deltares) | Cees-Anton van den Dool (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling) | Jeroen Kruithof (Assethub) | Erik van Linden (TNO)
 • Challenge Gemeenten Bodemdalingsproof 2050. 
  Arend van Woerden (Sweco en deelexpeditieleider Coaching IBOR Bodemdalingsproof bij bestaande bouw en nieuwbouw) | Welmoed Visser (Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling)
 • Duurzame inspirerende praktijkcases met schuimbeton toegepast in gemeente en provincie
  Jos Nederstigt en Mark Schoorl (Faber Betonpompen) | Hans Koppenol (AW Groep)

17:30 - 18:00 einde bijeenkomst.

Download
Volledige programma nationaal congres bodemdaling.pdf