menu
Filter

Coalitie Stevige Steden pakt door

Coalitie Stevige Steden zet in op drie pijlers: nieuwbouw, funderingen en openbare ruimte

De Coalitie Stevige Steden heeft zich in 2021 ontwikkeld tot een nationaal en breed maatschappelijk netwerk, doet en innoveert in projecten en heeft stappen geïnitieerd om te komen tot een Nationaal plan Bodemdaling Bebouwd Gebied. 

In 2022 zet de Coalitie Stevige Steden in op het versterken van handelingsperspectief voor de aanpak van bodemdaling in drie pijlers:

  • Nieuwbouw met als doel bodemdalingsbestendige nieuwbouw vanaf heden
  • Funderingen met als doel preventie schade door droogte, bodemdaling en belasting en herstel van funderingen;
  • Openbare ruimte met als doel bodemdalingsbestendige openbare ruimte en infrastructuur vanaf 2050

Netwerk

De Coalitie Stevige Steden is een breed netwerk van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en belangenorganisaties dat zich richt op handelingsperspectief in het stedelijk gebied. Deze impuls en versnelling is nodig om miljarden aan schade te voorkomen! De Coalitie Stevige steden is een Special van het Platform Slappe Bodem en opereert onder hun vlag. Financiers zijn de Provincie Zuid-Holland, Platform Slappe Bodem en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

De Coalitie Stevige Steden heeft zich van een regionaal naar een nationaal netwerk ontwikkeld en heeft een transitie ondergaan van overheid gedomineerd naar een breed maatschappelijk netwerk. De Coalitie Stevige Steden komt een aantal keer per jaar bij elkaar waarbij overleg en veldbezoek worden gecombineerd.

Innovaties en Doen in projecten

Binnen de Coalitie Stevige Steden krijgen toonaangevende projecten een platform en klankbord. Innovaties zoals Floepp, toepassing van schuimglas en Fundermaps zijn met partners gedeeld en worden concreet uitgeprobeerd en toegepast. Projecten als de Toolbox Bodemdaling in Steden en het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen zijn in de Coalitie Stevige Steden versterkt.

Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied

De Coalitie Stevige Steden zet stappen om te komen tot een ‘Nationaal plan bodemdaling bebouwd gebied’. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de partners over de wijze waarop de planvorming kan worden georganiseerd. In het bebouwd gebied gaat het om drie pijlers: nieuwbouw; funderingen en openbare ruimte en infra. 

Follow Up festival 2021

Meer weten

Voor meer informatie neem contact op met Robert van Cleef, kwartiermaker Coalitie Stevige Steden 06 43048381 of Rienske Zegwaard communicatie adviseur Coalitie Stevige Steden 06 26871962.